Primaria municipiului Vaslui

Switch to desktop Register Login

Cerere obtinere locuinta ANL

Pentru a downloda cererea click aici

Ultima actualizare: Vineri, 27 Februarie 2015 13:25

Accesări: 23

Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Vaslui, pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport, aferente anului 2015

 

1. Informaţii generale privind autoritatea  contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail: Municipiul Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Spiru Haret nr.2, judeţul Vaslui, telefon 0235-310999, fax 0235-315946, cod fiscal 3337532, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., pagina de web: www.primariavaslui.ro.

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

-          Legea nr.350/2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Ordinul nr.130/2006 – privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramura de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti;

-          H.G. nr.1447 – privind aprobarea normelor financiare pentru anul 2007;

-          Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr. 20/2015 – privind aprobarea bugetului local al municipiului Vaslui pe anul 2015.

 1. Cerinţe minime de calificare:  Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi însoţite,  obligatoriu, de următoarele documente:
 2. Statutul sau Actul de înfiinţare al organizaţiei solicitante semnat, ştampilat şi datat (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
 3. Certificat de înregistrare fiscală (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
 4. Ultimul raport anual de activitate cu detalii referitoare la rezultatele obţinute şi la finanţările obţinute (numele finanţatorului, valoarea contractului finanţat, durata derulării);
 5. Cel mai recent bilanţ contabil (contul de profit şi de pierderi, balanţa anuală pentru ultimul an financiar încheiat) al solicitantului, semnat de reprezentantul legal al organizaţiei solicitante şi avizat de Administraţia Financiară ( o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
 6. Certificatul de identitate sportivă (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
 7. Certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
 8. Dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană;
 9. Certificate fiscale care atestă că solicitantul nu are obligaţii exigibile către stat şi bugetul local (emise de DGFPS Vaslui şi Serviciul Finanţelor Publice Locale Vaslui);
 10. Copii după diplome sau clasamente oficiale;
 11. CV-ul managerului de proiect, conform modelului din Anexa C (din ghidul solicitantului);
 12. Oferte, devize de lucrări (pentru achiziţiile de bunuri sau lucrări, dacă este cazul);
 13. Declaraţie pe propria răspundere conform modelului din Ordinul nr.130/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Declaraţie de parteneriat, în cazul în care există parteneri, conform modelului din Anexa B( din ghidul solicitantului);
 15. Declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului şi a partenerului ( dacă este cazul) că nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate  în Ghidul Solicitantului, conform modelului din Anexa D (din ghidul solicitantului);
 16. Dovada proprietăţii/administrării/concesionării imobilului (în copie) dacă se vor realiza lucrări (în cazul în care există o astfel de activitate). În plus, solicitantul mai poate ataşa şi alte documente justificative, care îi pot ajuta pe evaluatori să-şi formeze o imagine mai clară asupra proiectului.
 17. Unde şi cum se trimit cererile de finanţare nerambursabilă:

Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, recomandat, prin poştă, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată şi ora depunerii ) la adresa indicată mai jos:

Adresa pentru trimiterea prin poştă, mesagerie expresă sau personal:

Municipiul Vaslui

Str. Spiru Haret, nr.2

VASLUI

Registratura generală, parter

Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex. fax sau e-mail), trimise la alte adrese sau depuse după ora stabilită, vor fi respinse.

Cererile de finanţare (formularul de cerere, bugetul şi documentele prevăzute în lista de verificare) trebuie să fie depuse în plic închis, în două exemplare – unul original şi o copie. Fiecare exemplar va fi legat separat, va avea paginile numerotate şi va conţine un opis.

Plicul trebuie să poarte numărul de referinţă al Solicitării de Propunere de Proiecte (CLV 2015-01), numele complet şi adresa solicitantului, domeniul pentru care se aplică, respectiv „Sport”, şi menţiunea “ A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

 1. Termenul limită pentru depunerea proiectelor ( înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă ) este  24.03.2015, ora 09,00.Ședința de deschidere și evaluare a proiectelor va avea loc în data de 24.03.2015, ora 09,30.
 2.  Documentaţia şi informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei municipiului Vaslui, Biroul de Achiziţii Publice, telefon 0235-310999, int.128, persoana de contact: jrs. Rădulescu Sorina.

Întrebările pot fi trimise prin fax (0235-315946) sau e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. nu mai târziu de 10 zile înainte de termenul limită pentru depunerea proiectelor la adresa indicată mai sus, indicând clar numele Programului Local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015.

Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor de clarificări nu mai târziu de 4 zile înainte de termenul limită pentru depunerea proiectelor.

Menţionăm că prezentul anunţ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 35 din 23.02.2015 (4/207.220).

Citeste intregul document

Ultima actualizare: Miercuri, 25 Februarie 2015 19:28

Accesări: 42

Anunt licitatie publica cu strigare

          Municipiul Vaslui prin Direcţia Administrare, Pieţe, Târguri şi Oboare, organizează licitaţii publice cu strigare, în vederea atribuirii următoarelor spaţii comerciale, situate în Pieţele Centrală şi Traian ale Municipiului Vaslui.
Licitaţiile publice vor avea loc la sediul administrativ al Pieţei Centrale, în intervalul 24.02.2015 – 25.02.2015, după cum urmează:
MARŢI - 24.02.2015:
- spaţiul S9 (57,78 mp) - comercializare semipreparate carne (ora 12.00);
- spaţiul S13 (47,30 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie (ora 13.00);
- spaţiul S14 (47,30 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie (ora 14.00)
- spaţiul S40 (103,30 mp) - comercializare produse patiserie – cofetărie (ora 15.00).
MIERCURI - 25.02.2015:
- spaţiul S7 (61,49 mp) - comercializare semipreparate carne (ora 11.00);
- spaţiul S8 (63,51 mp) - comercializare semipreparate carne (ora 12.00);
- spaţiul S11 (47,80 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie (ora 13.00);
- spaţiul S12 (48,44 mp) - comercializare carne vită, porc şi oaie (ora 14.00).

Citeste intregul document

Ultima actualizare: Vineri, 13 Februarie 2015 10:51

Accesări: 64

Materialele sunt proprietatea Primariei municipiului Vaslui

Top Desktop version