Planificare strategică - Municipiul Vaslui
Cod SIPOCA 812, Cod MySMIS 136326
Acasă
Materiale promoționale
Principii orizontale
Evoluția proiectului
Chestionar (SIDU) „Strategia Integrată de Dezvoltare    Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027”
Chestionar (PMUD) „Planul de Mobilitate Urbană    Durabilă al Municipiului Vaslui 2021-2027”
Album foto
Contact
DEZBATERE PUBLICĂ
Documentele supuse dezbaterii sunt: SIDU - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ, PMUD - PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, PSI - PLANUL STRATEGIC INSTITUȚIONAL


DOCUMENTE
ANUNȚ PUBLIC (2)
UAT Municipiul Vaslui având sediul în Str. Spiru Haret, nr.2, localitatea Vaslui, titular al “Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Vaslui 2021-2027” si “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Vaslui 2021-2027”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din municipiul Vaslui, str. Călugareni, nr. 63, de luni până vineri între orele 8,00 – 16,00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
ANUNȚ PUBLIC
UAT Municipiul Vaslui având sediul în Str. Spiru Haret, nr.2, localitatea Vaslui, titular al “Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Vaslui 2021-2027” si “Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Vaslui 2021-2027”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din municipiul Vaslui, str. Călugareni, nr. 63, de luni până vineri între orele 8,00 – 16,00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
În data de 23 septembrie 2021, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Vaslui va avea loc Conferința intermediară de diseminare a rezultatelor proiectului “Planificare strategică - Municipiul Vaslui”, la care sunteți invitați să participați în calitate de actori principali în etapele de elaborare și monitorizare a Planul Strategic Instituțional (PSI) al Municipiului Vaslui. Tema conferinței va fi prezentarea Planului anual de lucru propus în PSI și a activităților planificate în procesul de monitorizare.


DETALII
Prezentare proiect
În calitate de beneficiar al contractului nr. 492/2020 - încheiat cu Autoritatea de Management POCA (AM POCA), Municipiul Vaslui implementează proiectul “PLANIFICARE STRATEGICĂ - MUNICIPIUL VASLUI”, cod SIPOCA 812, cod MySMIS 136326, cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice, Componenta 1: CP13/2019 - „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Perioada de implementare este de 18 luni, începând cu data de 18 mai 2020, până la data de 17 noiembrie 2021.
Bugetul proiectului
Este în valoare totală de 927.431,90 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 908.883,26 lei, compusă din valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European de 788.317,12 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 120.566,14 lei. Contribuția proprie eligibilă a UAT Municipiul Vaslui este de 18.548,64 lei.
Obiectivul general
Întocmirea documentațiilor de planificare strategică pe termen lung la nivelul unității Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui.
Principalele activități
▪ Dezvoltarea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
▪ Informare şi comunicare;
▪ Managementul proiectului.
Rezultatele aşteptate
▪ Planul Strategic Instituțional al Municipiului Vaslui aferent anilor 2021-2022 elaborat și aprobat;
▪ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027 elaborată și aprobată;
▪ Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027 elaborat și aprobat.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.


Acasă    Contact