Planificare strategică - Municipiul Vaslui
Cod SIPOCA 812, Cod MySMIS 136326
Acasă
Materiale promoționale
Principii orizontale
Evoluția proiectului
Planul Strategic Instituțional (PSI)
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)
Album foto
Finalizare proiect
Contact
Prezentare proiect
În calitate de beneficiar al contractului nr. 492/2020 - încheiat cu Autoritatea de Management POCA (AM POCA), Municipiul Vaslui implementează proiectul “PLANIFICARE STRATEGICĂ - MUNICIPIUL VASLUI”, cod SIPOCA 812, cod MySMIS 136326, cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice, Componenta 1: CP13/2019 - „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Perioada de implementare este de 18 luni, începând cu data de 18 mai 2020, până la data de 17 noiembrie 2021.
Bugetul proiectului
Este în valoare totală de 927.431,90 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 908.883,26 lei, compusă din valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European de 788.317,12 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 120.566,14 lei. Contribuția proprie eligibilă a UAT Municipiul Vaslui este de 18.548,64 lei.
Obiectivul general
Întocmirea documentațiilor de planificare strategică pe termen lung la nivelul unității Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui.
Principalele activități
▪ Dezvoltarea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
▪ Informare şi comunicare;
▪ Managementul proiectului.
Rezultatele aşteptate
▪ Planul Strategic Instituțional al Municipiului Vaslui aferent anilor 2021-2022 elaborat și aprobat;
▪ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027 elaborată și aprobată;
▪ Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027 elaborat și aprobat.

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.


Acasă    Contact