Registru SIA
  Inapoi
Obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Municipiului Vaslui


Primăria Municipiului Vaslui aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care dețin sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (fose vidanjabile, fose septice, stații de epurare) faptul că au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

Termenul limită pentru înscrierea în registru este 27 noiembrie 2022.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietarii spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Municipiului Vaslui în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Obligația înregistrării se aplică atât sistemelor existente, cât și celor care sunt în curs de construire!
Informațiile se completează în unul dintre formularele următoare:

în funcție de situația în care vă aflați.

Persoanele care nu utilizează mijloace electronice pot găsi formularul tipizat la sediul Primăriei Municipiului Vaslui. Formularul completat se depune la Registratura instituției.
Anunţuri & Mesaje
Mesaje și alte anunțuri ale primăriei
Comunicate de Presă
Comunicate de presă ale primăriei, etc.
Contact
Contribuabilii nostri pot afla informatii detaliate de contact, trimite sugestii si reclamatii, oricare ar fi doleantele dvs. noi va asteptam cu respect!


Acasă    Contact